BABELPROJECT

english below


W środę, 29 października rusza babelproject.eu – interaktywna aplikacja, która pozwala użytkownikom na całym świecie stać się współautorami jednej rzeźby. Na podstawie  powstałego modelu stworzony zostanie  realny obiekt w przestrzeni miasta.

Babelproject to internetowa platforma społecznej kreacji modelu rzeźby. Projekt jest próbą zbudowania odwrotnej relacji między odbiorcą i artystą oraz analizą prawdopodobnie utopijnej wizji równego dostępu do sztuki. Jest również odwołaniem się do debaty na temat estetyki istniejących i powstających w przestrzeni publicznej pomników. Babel Project buduje tło dla ekspresji i tworzy ramę dającą każdemu użytkownikowi równy wkład w finalne dzieło. Wynikiem procesu formowania będzie powstanie rzeczywistego obiektu w przestrzeni publicznej.

Strona dostępna jest w językach: angielskim, niemieckim, arabskim, francuskim, rosyjskim, portugalskim, hiszpańskim, bengalskim, hindi, japońskim, chińskim.

Oficjalny start projektu i wernisaż:
środa /29 października / g.20.00
Perfex/ul.Głogowska 29/Poznań


Autor: Łukasz Trusewicz // Koordynacja: Agnieszka Szablikowska
Babelproject realizowany jest w ramach festiwalu „Inwazja barbarzyńców” organizowanego przez Fundację Barak Kultury przy wsparciu Miasta Poznania.

Wciąż poszukujemy kolejnych partnerów i sponsorów, którzy umożliwią zbudowanie realnej rzeźby w przestrzeni miasta.  Osoby zainteresowane współpracą bądź wsparciem projektu prosimy o kontakt : galeria.raczej@gmail.com .


babel logo


On Wednesday, October 29 we’re starting with babelproject – an interactive application open to every internet user – where everyone can become the co-author of the created object. The final result of the entire development process will be the creation of an actual object located within the public sphere.

The project attempts to reverse the relation between the viewer and the artists. Babelproject  also tries to analyze rather utopian vision of equal access to the arts and refer to the debat on the esthetics of public monuments.

Please forward the information about the project to your friends from other countries. The site is available in the following languages: English, German, Arabic, French, Russian, Portuguese, Spanish, Bengali, Hindi, Japanese, Chinese.

Start of the project  & vernissage :
October 29 / Wednesday / 8 PM
Perfex / ul.Głogowska 29 / Poznań

Author: Łukasz Trusewicz // Coordination: Agnieszka Szablikowska
The project is carried out as a part of The Barbarian Invasions Festival, organised by the The Barak Kultury Foundation with the support of the Municipal Office of Poznań.

We are still looking for new partners and sponsors who can support the realization of object in the space of the city. If you’re  interested in cooperation or support the project, please contact: galeria.raczej@gmail.com.


%d blogerów lubi to: