Sense &Experience: WARSZTATY // WORKSHOPS

english below

W ramach Perfexu w październiku 2014 zapraszamy na bezpłatne warsztaty performatywne.


SENSE & EXPERIENCE  Prowadzenie: William „Bilwa” Costa (US) & Jasmin Schaitl (AT)

7-8 października 2014

W warsztatach mogą wziąć artyści na rożnych poziomach doświadczenia, osoby zajmujące się sztuką performance, jak i ruchem, tańcem , improwizacją, dźwiękiem czy sztukami wizualnymi; zainteresowane w pogłębianiu zarówno indywidualnej praktyki jak i współpracy z innymi artystami, jak i inne osoby w każdym wieku, uczniowie , studenci, osoby dorosłe, które chcą spróbować swoich sił w kolaboratywnym działaniu, proponującym różne podejścia do korelacji percepcji ciała i przestrzeni.
Uczestnicy będą wydobywać swój indywidualny potencjał poprzez zróżnicowane techniki postrzegania włączając potęgowanie lub omijanie pracy z poszczególnymi zmysłami. Warsztaty będą również eksperymentem z improwizacją odpowiadającą na czas, przestrzeń, dźwięki i ich zależności z ludzkimi zmysłami. Celem warsztatów jest rozszerzenie osobistej palety performatywnych metod pracy z ciałem i przestrzenią u każdego uczestnika.

Program warsztatów oparty jest na indywidualnej praktyce artystów: Bilwy (artysty pracującego z dźwiękiem i ruchem, pochodzącego z USA) oraz Jasmin Schaitl (artystki zajmującej się live artem pochodzącej z Wiednia). Ich współpraca bada potencjał i korelację transformacji, zmiany, czasu trwania i efemeryczności; poprzez włączanie we wspólne działania ruchu, dźwięku, różnych materiałów, i przedmiotów, pracę z ciałem i improwizację.

Artyści występowali i przeprowadzali warsztaty w Berlinie, Talinie, Oslo, Helsinkach, Instambule, i Wiedniu gdzie prowadzili semestralne warsztaty na University of Applied Arts.

Termin warsztatów: 7-8 pażdziernika 2014, 18.00-21.00 (2 x 3h).
Zapisy mailowe do 6 października : galeria.raczej@gmail.com
Miejsce warsztatów: Głogowska 29 Poznań
Warsztaty prowadzone są w języku angielskim, z uczestnictwem tłumacza.

Co przynieść/ubrać na warsztaty:
• obiekt z którym czujesz się związany ( emocjonalnie, estetycznie, nostalgicznie lub w inny sposób)
• materiał służący do interakcji lub zmian w przestrzeni (np. kreda, taśma, sznurek)
• wygodne, ciepłe” sportowe” buty i ubranie, które może się ubrudzić
• notatnik i ołówek/długopis

Prowadzenie warsztatów:
William „Bilwa” Costa (US) & Jasmin Schaitl (AT)
Jasmin Schaitl – Austriacka artystka wizualna, opierająca się na działaniach wizualnych i przestrzennych. Swoją pracę dyplomową na Uniwersytecie Sztuk Użytkowych we Wiedniu w 2012 roku poświęciła sztuce performance. W swoich działaniach koncentruje swoją uwagę na indywidualnym doświadczeniu przemijania.
William „Bilwa” Costa – Amerykański artysta bazujący na działaniach ruchowych, dźwiękowych, przestrzennych i wizualnych. Pracuje w różnych krajach przeprowadzając projekty artystyczno-badawcze, performatywne, interdyscyplinarne, aktywujące artystów do wspólnych działań i kolaboracji. Jego praktyka jako muzyka obejmuje elektro-akustyczne improwizacje, nagrania terenowe, feedback, działania z obiektami i dźwiękami. Pracuje również jako kurator, wykładowca i recenzent sztuki, prowadzi wykłady i warsztaty.
www.bilwa.net
www.jasminschaitl.com

facebook event


Sense and experience: performance art workshop.

October 7-8th 2014

led by:
William „Bilwa” Costa (US)
Jasmin Schaitl (AT)

description:

sense and experience is a workshop for artists of all levels, professional and university, and disciplines including: performance art, movement, dance, improvisation, sound, and visual arts; who are interested in exploring solo and collaborative practices. This workshop proposes different approaches to body perceptions and relationships. Participants will explore their individual potential through various techniques of sensory perception, including heightening and omitting senses. We will experiment with improvisation and assessment of/response to; time, space, sound and their correlation with the human senses.The goal of this workshop is to expand personal performance and artistic palettes and working methods.

sense and experience is based on the combined practices of Bilwa (a sound and movement artist originally from US) and Jasmin (a live action-based artist from Vienna), coming from visual and/or sound art backgrounds. Their collaboration explores the potentials and correlation of transformation, alteration, duration and ephemerality; and incorporates movement, sound, action, materials, objects, the body, improvisation, and composition.

They have performed and/or led workshops in Berlin, Tallinn, Oslo, Helsinki, Istanbul and Vienna; where they are currently leading a semester long workshop at The University of Applied Arts.

what to bring/wear:
-object or objects to which you feel related. (emotionally, aesthetically, nostalgically, or otherwise)
-material(s) for interaction or alteration of a space (i.e. tape, chalk, strip)
-comfortable, warm clothes and shoes that are good for running/moving (they may get dirty)
-book and pen/pencil for writing and drawing.

October 7-8th, 6.00-9.00PM, (2 x 3h).
ENTRANCE FREE – please suscribe at galeria.raczej@gmail.com till October 6th.

Jasmin Schaitl – an Austrian visual artist, basing her work on visual and spatial actions. Her thesis work, at the University of Applied Arts in Vienna in 2012, was dedicated to performance art. In her performances she pays a lot of attention to an individual experience of the passage of human life.
William “Bilwa” Costa – an American artist focusing on motion, sound, visual and spatial actions. He also works as a curator, lecturer and art reviewer

www.bilwa.net
www.jasminschaitl.com

facebook event

%d blogerów lubi to: