„Performance art & Story telling” / Hiroko Tsuchimoto

english below


 

Warsztaty  „Performance art & Story telling”, prowadzenie : Hiroko Tsuchimoto

Czwartek, 16 października
godz. 17.00-20.00
Collegium Maius
ul.Fredry, sala 118
wstęp wolny
 

Każdy z uczestników warsztatów  jest proszony o przygotowanie i przyniesienie jednej historii (bajki, opowieści, legendy, lokalnej historii, mitu).

Warsztaty będą eksplorować tematykę folkloru i mitów w kontekście współczesnej kultury.  Od tworzenia autoportretów, aż po duże narracje – poprzez analizę kulturowej konstrukcji tożsamości. Warsztaty rozpoczną się od krótkich ćwiczeń aby finalnie rozwinąć się w konceptualny projekt grupowy.  Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak wyrazić siebie i opowiedzieć własną historię za pomocą sztuki performance. Hiroko Tsuchimoto podzieli się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie i przeprowadzi uczestników przez cały proces tworzenia działania.

W ramach warsztatów artystka w formie perfomatywnego wykładu zaprezentuje również swoje wcześniejsze działania.

Hiroko Tsuchimoto to japońska artystka mieszkająca od 2008 roku w Szwecji. W swoich działaniach skupia się na  analizie kultury folkloru w połączeniu z osobistymi wspomnieniami. Tsuchimoto opowiada historie o inności i o woli przynależności na podstawie własnych doświadczeń imigrantki z Azji, wykorzystując  zarówno europejeskie jak i japońskie doświadczenia społeczne. Jej sztuka jako estetyczne doświadczenie, bez spojrzenia do głębszych znaczeń może łatwo poddawać się krytyce, jednak artystka odnosi się również do problemów społecznych włączając perspektywę feministyczną i spojrzenie na tradycyjny  podział płci, także w Azjatyckiej polityce.

Hiroko Tsuchimoto


Performance Workshop „Performance art & Story telling”  Hiroko Tsuchimoto

October 16th, Thursday
5-8 pm
Collegium Maius
ul.Fredry 10,Poznan  room 118
entrance free

This workshop explores myths and folklore set in a present day context. It stretches from self portraits – to grand narratives, researching the cultural construction of personal identity. The course starts with a number of short exercises, and develops into a conceptual group project. Workshop members will learn how to express themselves, and tell their own story, using performance art. Hiroko shares her experience in this field and guides the class through the process, and she will also present her own work as a performative lecture.

Artist statement:

Hiroko Tsuchimoto is a Japanese performance artist, living in Sweden since 2008. In her art she works with cultural mapping and folklore, combined  with personal memories. Tsuchimoto tells stories about otherness and the will to belong, based on her experiences as an Asian immigrant. This position gives Hiroko a bird’s eye view on both the European – and Japanese society. Her art is easy on critical eyes as well as the disinterested gaze – creating an aesthetic experience with a deeper meaning underneath. In addition, she often includes a feminist perspective – problematizing traditional gender roles and Asian politics.

%d blogerów lubi to: