PERFEX PERFORMANCE

Perfex Performance
19.10.2015 / Poniedziałek / 19.00

Performances:
Kamil Guenatri
Maciej Maciągowski & Marta Romaszkan

Rok temu projekt Galerii Raczej zapoczątkował serię performatywnych projektów, w wyniku której do byłego coctail-baru Hortex na stałe przylgnęła nowa nazwa Perfex. Perfex stał się otwartym miejscem artystycznej transformacji kreowanym przez wydarzenia Galerii Raczej, działania Otwartej Strefy Kultury i zaproszonych artystów i kuratorów. Podlegając różnym przemianom przestrzenie Perfexu stają się inspiracją dla sztuki performance i artystycznym tworzywem działań dedykowanych tej przestrzeni.

W ramach najbliższego wydarzenia zaproszeni przez kuratorów Galerii Raczej artyści w zróżnicowany sposób wejdą w relacje z przestrzeniami Perfexu , a ich działania przyjmą formy wynikające zarówno z poszukiwania relacji między ciałem a dźwiękiem jak i ciałem i przestrzenią. Kamil Guenatri w swoich działaniach poszukuje poetyckich i konceptualnych form dla badania fizycznych i psychicznych barier; zarówno tych wynikających z własnej fizycznej niepełnosprawności jak i z ograniczeń przestrzeni. W swoim działaniu artysta wejdzie w dialog z przestrzenią i gośćmi Perfexu pytając: W jaki sposób mogę być performerem kiedy jestem tak ograniczony w gestach codziennego życia ?  Pracując z własnymi ograniczeniami artysta bada drogę od bezruchu do działania i od skrępowania do wolności i zadaje pytania o akceptację różnorodności. Zależność wpływu przestrzeni na postrzeganie dźwięku będzie punktem odniesienia dla projektu Surfing Macieja Maciągowskiego i Marty Romaszkan; performatywnego koncertu na generatory akustyczne, głośnik, dyktę i ciała. Działanie zaakcentuje materialny wymiar dźwięku, jego fizyczną obecność oraz możliwość wpływania na niego w przestrzeni. Subtelne zmiany fali dźwiękowej mogą stać się słyszalne, widzialne i wyobrażone. Efektem zespolenia słuchania i oddziaływania na falę akustyczną jest specyficzny rodzaj ruchu i pracy z obiektem. Uczestnicy, poprzez eksplorację przestrzeni i sposobów słuchania mogą wpływać na kształt dźwięku i jego percepcję.

Kamil Guenatri
Ur. w1984 roku w Algierii. W wieku 17 lat wyjechał do Francji na studia o profilu matematyczno-informatycznym na University Paul Sabatier. Tam zaczął też pracować jako programista dla kilku przedsiębiorstw. Jednocześnie rozwijał w sobie pasję do literatury i sztuki performance. W 2009 roku na Mirail University of Toulouse zaczął uczęszczać do pracowni poezji, współczesnej liteatury i sztuki performance prowadzonej przez francuskiego poetę i performera Serga Pey’a. Od tego czasu skupia się na pracy z akcją oraz literaturą. Od 2010 roku zaprezentował we Francji i w Europie kilkanaście performances, wystaw indywidualnych i filmów. Występował w wielu centrach sztuki współczesnej, muzeach, teatrach, galeriach, festiwalach sztuk wizualnych. Zaprezentował swoją pracę także w Polsce – w Państwowejj Galerii Sztuki w Sopocie, gdzie została ona włączona do kolekcji tej instytucji. Od 2011 roku pracuje jako asystent na Uniwersytecie w Tuluzie, pracuje również z młodzieżą w ramach szkolnych programów edukacji artystycznej.
http://guenatrikamil.wix.com/artaction/
http://laterrasse-artaction.fr/

Maciej Maciągowski
Magister akustyki, muzyk ignorant, elektronik amator. Tworzy dźwięk używając syntezatora modularnego, sprężyn pogłosowych i silników elektrycznych. Interesuje go niedoskonałość aparatury, którą stara się łączyć z muzyczną subtelnością. Współtworzy zespoły Lata, Bachorze i Cococlock.
http://duetlata.bandcamp.com/
http://bachorze.bandcamp.com/
http://cococlock.bandcamp.com/

Marta Romaszkan
Bada ruch, czasem tańczy. Ukończyła Filozofię-Komunikację Społeczną na UAM w Poznaniu a potem niezależnie kształciła się w u różnych nauczycieli sztuk walki, tańca i choreografii. Dwukrotna stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca Art Station Foundation by Grażyna Kulczyk (2012 i 2014), uczestniczka warsztatów tańca i choreografii mi.in.z takimi pedagogami jak: Lisa Nelson (Tunning scores), Peter Player (Ideokinesis oraz Authentic Mouvement), Rosalind Crisp (Choreographic Improvisation), Claudia Dias (Real Time Composition), Garet Newell (Metoda Feldenkraisa), Maria F. Scaroni (Praktykowanie stanów), Vincent Colomes (technika Emio Greco), Eva Karczag (Movement Form The Touch) oraz wielu innych. Od kilku lat interesuje się relacją ciała i dźwięku współtworząc różne poświęcone tej tematyce spotkania jak np. Friv Move, Osmosis, jest również współzałożycielką Fundacji Sens Ruchu.

Organizacja: Galeria Raczej
Partner: Perfex, Łazarz – Otwarta Strefa Kultury, Fundacja Sens Ruchu
Patroni Medialni: lazarz.pl, Radio Afera

%d blogerów lubi to: