Hector Canonge, Trotamundos heliocentric, 15.10.13

HECTOR CANONGE

TROTAMUNDOS heliocentric

Live Action Art, 2013

Galeria Raczej, 15 października 2013 (wtorek), godz. 19.00

ul. Głogowska 53, Poznań

HECTOR CANONGE jest artystą interdyscyplinarnym, kuratorem  i promotorem kultury. W swojej pracy artystycznej wykorzystuje technologie multimedialne, uwarunkowania otoczenia, narracje filmowe i performatywne. Podejmuje problemy związane z konstrukcją tożsamości, tematyką gender i rolami płciowymi czy też polityką migracji. Podejmując wyzwanie przestrzeni white box’u galerii lub interweniując bezpośrednio w przestrzeń publiczną jego działania niosą w sobie  rytualne procesy, ruch i próby wytrzymałości. Niektóre z jego akcji oraz performatywnych choreografii powstają w kolaboracji z innymi artystami i przy interakcji publiczności. Multimedialne instalacje, prace video, projekty konceptualne i performance artysty były prezentowane w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie.

Canonge mieszka i pracuje w Nowym Jorku gdzie również organizuje istotne programy i wystawy sztuki współczesnej, takie jak: A-Lab Forum, FRAMING AIDS, BABEL.  Był inicjatorem między innymi wydarzeń: CINEMAROSA, QMAD, ITINERANT -festival for Performance Art- i PERFORMEANDO. Latem 2013 Canonge zaprezentował indywidualne wystawy „MISK’I” oraz „CORPOREALIDAD” w Boliwii, oraz prezentacje „PACIFICO” w Peru i „MATEANDO” w Argentynie.

Więcej informacji o artyście: www.hectorcanonge.net

TROTAMUNDOS heliocentric

TROTAMUNDOS to prezentowany w różnych krajach europejskich interdyscyplinarny projekt, który służy jako platforma kreacji i eksperymentów w zakresie sztuki żywej. W Polsce, w poznańskiej Galerii Raczej, Hector Canonge zaprezentuje odsłonę projektu pt. HELIOCENTRIC; performance bazujący na obserwacjach miejskiej specyfiki oraz lekturach dotyczących Mikołaja Kopernika. W swoim projekcie Canonge zadaje pytania o prawdziwy charakter przekonań i wyobrażeń człowieka w relacji z jego pozycją we wszechświecie.

Organizator: Galeria Raczej

Patroni medialni:  livinggallery.infolazarz.pl, radio aferaradio merkury

Zdjęcia: Sonia Firlej

……

HECTOR CANONGE

TROTAMUNDOS heliocentric, Live Action Art, 2013

Raczej Gallery, October 15th, (Tuesday), 7 p.m.

53 Głogowska street, Poznan Poland

HECTOR CANONGE is an interdisciplinary artist, curator, and cultural promoter.  His artistic work incorporates the use of media technologies, physical environments, cinematic and performative narratives.  He explores and treats issues related to construction of identity, gender roles, and the politics of migration.  Challenging the white box settings of a gallery or a museum or intervening directly in public spaces, his performances mediate movement, endurance, and ritualistic processes.  Some of his actions and carefully choreographed performances involve collaborating with other artists and interacting with audiences. The artist’s multidisciplinary installations, video work, conceptual projects and performance art pieces have been presented in the United States, Latin America, Asia and Europe.

Canonge lives and works in New York City where he’s been organizing important programs and exhibitions in contemporary art: A-Lab Forum, FRAMING AIDS, BABEL.  He created the initiatives: CINEMAROSA, QMAD, ITINERANT -festival for Performance Art-, and PERFORMEANDO among others. During Summer 2013, Canonge presented the solo exhibitions: „MISK’I” and „CORPOREALIDAD” in Bolivia, and the presentations „PACIFICO” in Peru, and „MATEANDO” in Argentina.  From September to October 2013, the artist will be participating in residency programs and performance art presentations in various countries in Europe.

More information about the artist: www.hectorcanonge.net

TROTAMUNDOS is an interdisciplinary project in performance art that serves as platform for the creation and experimentation of live action art to be presented in various countries in Europe.  In Poland, Hector Canonge will present HELIOCENTRIC a performance piece based on his observations of the city and readings about Nicolaus Copernicus. For his performance, Canonge questions the true character of beliefs and the transformation of man’s notions about his position in relation to the universe.

Organizator: Galeria Raczej

Media partners:  livinggallery.infolazarz.pl, radio aferaradio merkury

Photo: Sonia Firlej

%d blogerów lubi to: