ANTEZ/Andrey Merkhel/Anastasiya Skorikova

english below

04.07.2014
Piątek
godz. 19.00

Performances:
Anastasiya Skorikova (UA)
Andrey Merkhel (UA)
ANTEZ (FR) Continuum

Trzeci sezon wydarzeń w Galerii Raczej zakończymy trzema działaniami.
Wędrujący po Europie projekt Continuum przedstawi Antez, francuski muzyk pracujący nad materią dźwięku i generującego go ruchu; natomiast artyści pochodzący z Ukrainy zaprezentują performensy powstałe w wyniku doświadczeń kilkumiesięcznego pobytu w Polsce.

ANTEZ (Francja)
Antez jest perkusistą i rzeźbiarzem, który eksploruję materię dźwięku poprzez zgłębianie jego fizycznej percepcji. Swoje instrumenty nazywa urządzeniami zmieniając cel ich użycia.
Studiował grę na instrumentach perkusyjnych z Jacques Givry i elektroakustykę z kompozytorem Xavierem Garcia. Zajmuje się improwizacją dźwiękową i instalacjami dźwiękowymi, współpracował z filmowcami, aktorami i tancerzami. Był nominowany do nagrody „Logos Award” za najlepszy koncert w 2012 roku, wygrał Belluard Blowerk International contest w 2002 roku. Grał w zespołach: Art moulu, La Cellule d’Intervention Metamkine, A contrario, Cie: Abîme, La Sallie, Ile désirée. Współpracował z muzykami: Yann Gourdon, Seijiro Murayama, Tim Hodgkinson, Joris Ruhl, Jérôme Noëtinger, Dominic Lash, Carl Ludwig Hübsch.

Projekt Continuum to działania dźwiękowe na perkusję, charakteryzujące się akustyczną emisją dźwięków. Początkowo artysta używał do gry jedynie pałeczek perkusyjnych lecz szybko rozwinął swój projekt włączając znalezione obiekty, stające się częścią różnych kompozycji. Akustyczne struktury Continuum są odmienne od tradycyjnych utworów perkusyjnych testując limity percepcji; od dźwięków intymnych i delikatnych po duże natężenie hałasu. W przepływających rytmicznych dźwiękach pojawia się niedosyt jak i nadmiar, powtarzalność i nieskończoność. http://www.antez.org

Andrey Merkhel (Ukraina)
Kompozytor, performer. W roku 2012 ukończył Narodową Akademię Muzyczna im. P. Czajkowskiego. Współpracuje z zespołami muzyki nowej, artystami, aktorami i performerami. Stały uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych. Współorganizator i kurator projektów „Kolaż Przestrzeni Działań”, „Porto Franko 2011”, koordynator projektu międzynarodowego „The interaction of dance and music”, „Biennale Sztuk Aktualnych Ukrainy”, oraz pojedynczych akcji i koncertów. Współzałożyciel i kurator artystyczny zespołu kameralnego „Sed Contra”. Laureat konkursów narodowych, uczestnik międzynarodowych festiwali „GogolFest”, „Art Pole”, „Malta Festival Poznań”, „Ukraińska Wiosna”, „Forum Muzyki Młodych” i innych.

Anastasiya Skorikova (Ukraina)
Pochodzi z Jałty na Ukrainie. Ukończyła Krymski Uniwersytet Humanistyczny oraz Charkowską Akademię Designu i Sztuk Plastycznych. W Polsce przebywa w ramach programu MKiDN „Gaude Polonia” pracując na polu sztuki performance jak również land-artu, instalacji i interwencji artystycznych. Brała udział między innymi w wystawach w Muzeum KSADA i galerii Miejskiej w Charkowie, w Centrum Sztuki Współczesnej ”Soviart” w Kijowie, a także w Odessie, Zaporożu, oraz w Niemczech, Hiszpanii i Polsce.
Andrey Merkhel (Ukraina) – kompozytor, performer. W roku 2012 ukończył Narodową Akademię Muzyczna im. P. Czajkowskiego. Współpracuje z zespołami muzyki nowej, artystami, aktorami i performerami. Stały uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych. Współorganizator i kurator projektów „Kolaż Przestrzeni Działań”, „Porto Franko 2011”, koordynator projektu międzynarodowego „The interaction of dance and music”, „Biennale Sztuk Aktualnych Ukrainy”, oraz pojedynczych akcji i koncertów. Współzałożyciel i kurator artystyczny zespołu kameralnego „Sed Contra”. Laureat konkursów narodowych, uczestnik międzynarodowych festiwali „GogolFest”, „Art Pole”, „Malta Festival Poznań”, „Ukraińska Wiosna”, „Forum Muzyki Młodych” i innych. http://ainastena8.blogspot.com/

Organizator wydarzenia: Galeria Raczej
Kuratorzy: Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz
Patroni medialni:  livinggallery.info,  lazarz.pl, Magazyn Sztuki, Radio Afera, Radio Merkury

***

04.07.2014
Friday
7 p.m.

Performances:
Anastasiya Skorikova (UA)
Andrey Merkhel (UA)
ANTEZ (FR) Continuum

ANTEZ (France)
Antez is a percussionist and a sculptor who explores the sound matter by interviewing the physical perception of sound. He call his instruments a device, he diverts the objects of their use. He studied drums with the musician Jacques Givry, electroacoustic music with composer Xavier Garcia. He plays improvisations and presents sound installations, he has worked in theater, dance, film. Nominated „Logos Award” for the best concert 2012, winner of Belluard Bolwerk International contest 2002.
Antez played in the bands: Art moulu, La Cellule d’Intervention Metamkine, A contrario, Cie: Abîme, La Sallie, Ile désirée. He also worjed with other musicians: Yann Gourdon, Seijiro Murayama, Tim Hodgkinson, Joris Ruhl, Jérôme Noëtinger, Dominic Lash, Carl Ludwig Hübsch.

„My Continuums are pieces of music for rubbed percussion. They are characterised by the acoustic emission of sounds. At first I used cymbals, but I quickly started looking for any kind of objects, often found objects of different compositions; which after a few transformations, allowed me to continue to develop this sound material and motion work.
My Continuums have unusual sonic textures, they escape traditional percussion registers. They test the limits of our perception: from infra to ultrasonic, by playing phase shifts. They insert themselves into the intimacy of sound matter, through micro sounds, and we are presented with an audio saturation by noise density.”
The flow of these sounds evokes both restraint and excess, immersion and timelessness”
www.antez.org

Andrey Merkhel (Ukraine)
Composer, performer. In 2012 graduated in Peter Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. He collaborate with musicians, actors, artists and performers. He is the participant of many international educational projects. Co-organizer and curator of (among others) „Porto Franko 2011”, coordinator of „The interaction of dance and music” international project, Biennial of Actual Art in Ukraine and other events and concerts. Co-founder and curator of „Sed Contra” cameral music band. Award winner in national contest, participant of „Gogol Fest”, Malta Festival Poznan 2014, Ukrainian Spring Festival, Youth Music Forum and other.

Anastasiya Skorikova (Ukraine)
Born in 1983. She is an artist from the resort town of Yalta, Ukraine. Anastasiya graduated from the Crimean Humanitarian University. She also graduated from Kharkiv Academy of Design and Fine Arts. She got the speciality of a graphic artist. In Poland on the scholarship program, „Gaude Polonia” by Ministry of Culture and National Heritage.
She works in different kinds of arts: environmental art , installation, land- art , performance. She took part in several dozen of different projects and exhibitions, among others in Museum KSADA in Kharkov, Center for Contemporary Art „Soviart” in Kiev, in Odessa, Zaporozhye as well as in exhibitions in Germany, Spain and Poland.http://ainastena8.blogspot.com/

Organization: Galeria Raczej
Curators: Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz
Media support: livinggallery.info, lazarz.pl, Magazyn Sztuki, Radio Afera, Radio Merkury

%d blogerów lubi to: