Juściński/Mowczan/Topyi/Trusewicz MD_S Wrocław


Galeria Raczej w  Galerii MD_S  we Wrocławiu 
ul.Bolesława Chrobrego 24 Wrocław
 
8 marca 2013
   
Artyści:
Konrad Juściński, Anita Mowczan, Wolodymyr Topiy, Łukasz Trusewicz
 Kuratorka:
Agnieszka Szablikowska
Konrad Juściński W latach 1997-2002 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, równolegle studia w Pracowni Rzeźby i Otoczenia  pod kierunkiem prof. Jana Berdyszaka i prof. Marcina Berdyszaka. W 2002 roku dyplom z wzornictwa pod kierunkiem prof. Bogumiły Jung.  2003-5 asystent prof. Jana Berdyszaka w Pracowni Rzeźby i Otoczenia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 2009-2010 Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Formy wypowiedzi artystycznej: performance, instalacja, obiekty.  Aktualnie mieszka i pracuje w Poznaniu. Od maja 2012 roku doktorant na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Anita Mowczan Absolwentka Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.Zrealizowała dyplom w VII pracowni rzeźby u profesora J. Jagielskiego. Obecnie studiuje projektowanie graficzne na wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na UAP. Często wypowiada się w formach performatywnych wykorzystując różne środki wyrazu artystycznego ze współczesnymi mediami włącznie. Obszar działań artystki obejmuje sztukę performance, video art, działania intermedialne oraz fotografię. W swoich pracach często porusza  tematykę związaną z symbolami oraz rytuałami religijnymi czerpiąc inspiracje z obrzędów liturgicznych oraz katolickich pieśni. Do tej pory uczestniczyła  w kilku festiwalach sztuki performance m.in. w V Festiwalu Performance „Koło czasu” w CSW w Toruniu, Pals Festival w Sztokholmie i Festival Navinki w Mińsku.

Łukasz Trusewicz Absolwent Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego (ASP) w Poznaniu. W swoich działaniach artystycznych wychodzi z doświadczenia rzeźby i instalacji, przenosząc je na grunt akcji performatywnych oraz miejskich  interwencji. Interesuje się kwestiami społecznego odbioru sztuki oraz potencjału pamięci historycznej tkwiącego w różnych przestrzeniach. Inspirują go przestrzenie peryferyjne, miejsca których znaczenie zostało zapomniane lub zmienione przez destrukcyjny wpływ działania czasu i człowieka. Jest również pomysłodawcą i jednym z prowadzących Galerię Raczej w Poznaniu  zajmującą się promocją sztuki performance. Brał udział w wielu wystawach i festiwalach, takich jak  Festiwal Navinki w Mińśku, Festiwal EPAF w CSW w Warszawie, Festiwal Konteksty w Sokołowsku, Festiwal Sztuki Wizualnej Inspiracje w Szczecinie, Festiwal Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim czy też Performance Platform w Lublinie.

Wolodymyr Topiy Urodzony w 1979 roku w miejscowości Sudova Vyshnya w obwodzie lwowskim. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz National Academy of Arts we Lpółczesnym. Działa zarówno w projektach zbiorowych, jak i indywidualnych. W swoich pracach porusza tematy tożsamości jednostki ukazanej w posttotalitarnym społeczeństwie, metafizycznych struktur życia, „kalejdoskopu” ludzkiej świadomości oraz życia człowieka we współczesnej kulturze masowej. Podejmuje problemwowie.Tworzy ikony i zajmuje się sztuką performance oraz malarstwem wsy religijne, czasem ideologiczne, ale również te, związane z istotą sztuki. W Poznaniu przebywa na pro­gramie Sty­pen­dial­nym Mi­ni­stra Kul­tu­ry „Gaude Po­lonia” .

%d blogerów lubi to: